รวมเรื่องสั้นและบทกวีที่น่าอ่านที่สุดในรอบปี กับหนังสือ "40 เรื่องสั้น 40 บทกวี 40 ปีสมาคมนักเขียนฯ"

Posted 2012-04-09 08:53:18 By กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ

ปกหนังสือ "40 เรื่องสั้น 40 บทกวี 40 ปีสมาคมนักเขียนฯ" จำนวนหน้า : 656 ราคา 470 บาท

 

สมาคมนักเขียนฯ ยกย่อง 40 เรื่องสั้น 40 บทกวี ในรอบ 40 ปี

สมาคมนักเขียนฯ คัดสรรวรรณกรรมเรื่องสั้น-บทกวีดีเด่นในรอบ 40 ปี ยกย่องงานเขียน-บทกวีดีเด่น 80 ชิ้น พบงานเขียนสะท้อนภาพรวมสังคมไทย แสดงความเป็นไปของวรรณกรรมที่มีการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง  กวีเน้นการแสดงตัวตนเป็นตัวแทนปากเสียงและความคิดกวี  ที่สำคัญแนวการเขียนและความคิดหลากหลายมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏ  จนเสมือนกลุ่มดาวที่ประกอบเป็นทางช้างเผือกบนเส้นทางวรรณกรรมไทย

            นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงผลการคัดสรรเรื่องสั้นและบทกวีดีเด่นในรอบ 40 ปี (พ.ศ.2514-2554) ว่าสมาคมได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรวรรณกรรมดีเด่น (เรื่องสั้นและบทกวี) เนื่องในวาระครบ 40 ปีสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยคัดวรรณกรรมที่เป็นตัวแทนในแต่ละช่วงเวลาออกมาอย่างละ 40 ชิ้น  ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554  ผลของการคัดสรรทำให้มองเห็นภาพรวมของสังคมไทยอย่างหลากหลาย  เป็นเสมือนปรากฏการณ์ทางช้างเผือก เมื่อมองรวม ๆ แล้วเกิดความโดดเด่นให้เห็นการเคลื่อนเปลี่ยนจากยุคแสวงหา จนกระทั่งเข้าสู่โลกทั้งที่เคลื่อนเปลี่ยนและขัดแย้งด้วยกระแสโลกาภิวัตน์

            นายเจน สงสมพันธุ์ ได้เผยว่า “เวลาที่เรานึกถึงวรรณกรรมไทย เราก็มักจะนึกชื่อนักเขียนเหล่านี้ออก  นั่นหมายถึงการคัดสรรวรรณกรรมดีเด่นครั้งนี้เป็นการบันทึกลายลักษณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีนักเขียนและกวีมีงานปรากฏทั้งหมด 80 คน มีนักเขียนเช่น สุรชัย จันทิมาธร เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อัศศิริ ธรรมโชติ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ศิลา โคมฉาย วินทร์ เลียววาริณ ชาติ กอบจิตติ  วาณิช จรุงกิจอนันต์ ไพฑูรย์ ธัญญา  อนุสรณ์ ติปยานนท์ เป็นต้น  ส่วนกวีเช่น วิสา คัญทัพ คมทวน คันธนู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพวรินทร์ ขาวงาม พนม นันทพฤกษ์ ประกาย ปรัชญา ประเสริฐ จันดำ  วันรวี รุ่งแรง ซะการีย์ยา อมตยา ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ เป็นต้น”

            40 เรื่องสั้น และ 40 บทกวีดีเด่นในรอบ 40 ปี ได้จัดพิมพ์รวมเล่มเป็นวรรณกรรมคัดสรรในชื่อ “40 เรื่องสั้น 40 บทกวี 40 ปี สมาคมนักเขียนฯ”  โดยมีการเปิดตัวหนังสือไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2555    ห้องประชุม  4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

 

ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือติดต่อที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2910-9565,08-1582-4670

 

คณะกรรมคัดสรรเรื่องสั้นดีเด่นในวาระ 40 ปีสมาคมนักเขียนฯ

            ชมัยภร  แสงกระจ่าง (ประธาน)  ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ  จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย  วชิระ ทองแท้  แสงทิวา  นราพิชญ์  นพดล  ปรางค์ทอง (เลขานุการ)

 

คณะกรรมการคัดสรรบทกวีดีเด่นในวาระ 40 สมาคมนักเขียนฯ

            ดร.พิเชฐ  แสงทอง (ประธาน)  โกศล อนุสิม  พินิจ นิลรัตน์  จตุพล  บุญพรัด อวยพร พาณิช  สุนันท์ พันธุ์ศรี  นพดล ปรางค์ทอง (เลขานุการ)

 

รายชื่อเรื่องสั้น

สังขารา                                    สุรชัย จันทิมาธร

คนสีเหลือง                               นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

บันทึกของคนแซ่ปึง                   กรณ์ ไกรลาศ

มนุษย์ข้อมือ                             สุวัฒน์ ศรีเชื้อ

เด็กน้อยกับคนเฝ้าศาลเจ้า        เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

บ่ายของหมอกควัน                   นิคม รายยวา

มีดประจำตัว                            ชาติ กอบจิตติ

กา                                            วาณิช จรุงกิจอนันต์

ซิ้มใบ้                                       ประภัสสร เสวิกุล

งูเกี้ยว                                       ศรีดาวเรือง

สีของหมา                                 จำลอง ฝั่งชลจิตร

ขอทาน แมว และคนเมา            อัศศิริ ธรรมโชต

นักมวยดัง                                 ขจรฤทธิ์ รักษา

โลกใบเล็กของซัลมาน               กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ไม้เป็นดินหินเป็นทราย               อัญชัน

กะหรี่กลับบ้าน                         มาลา คำจันทร์

เผ่าพันธุ์และซากสงคราม          นิรันศักดิ์ บุญจันทร์

ผู้สืบทอด                                  ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์

ครอบครัวกลางถนน                  ศิลา โคมฉาย

โลกีย-นิพพาน                          วินทร์ เลียววาริณ

ผู้บรรลุ                                     เดือนวาด พิมวนา

ฉันคือต้นไม้                              ไมตรี ลิมปิชาติ

ในที่สาธารณะและถูกต้องตามกฎหมาย      ไพฑูรย์ ธัญญา

นิยายจากชายฝั่ง                      ประชาคม ลุนาชัย

มดจัดตั้งในแปลงเกษตรที่ปล่อยไว้เฉยๆ     สนั่น ชูสกุล

ร้านสมปรารถนา                       สรจักร

ไก่ ซี.พี.                                    ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

สายลมบนถนนโบราณ              มาโนช พรหมสิงห

แม่มดบนตึก                             ปริทรรศ หุตางกูร

ตัวสุดท้าย-โดมิโน                     ประมวล มณีโรจน

เธอเต้นรำอย่างเดียวดาย           ทินกร หุตางกูร

รสนิยม                                     หลวงเมือง

มารุตมองทะเล                          ปราบดา หยุ่น

เก้าอี้ดนตรี                                บินหลา สันกาลาคีรี

เสียดายมือ                               อุรุดา โควินท

ลิ้นชักที่เลิกใช้                           วัน ณ จันทร์ธาร

หมู่บ้านแอโรบิก                        ทัศนาวดี

กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ      ชาติวุฒิ  บุณยรักษ์

งานฉลองของนายเฉลิม             วัชระ สัจจะสารสิน

น้ำตากวาง                               อนุสรณ์ ติปยานนท์

รายชื่อบทกวี

กวีหนุ่ม                                     วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ตุลาคม ๒๕๑๔ ปี ๙                  วิสา คัญทัพ

นักเขียน : นักสร้างศิลปะ           คมทวน คันธน

แด่..อหังการของคนหนุ่ม            “มายา”

ถนนกวี                                     กานติ ณ ศรัทธา

ถนนแห่งนี้ฤๅร้าง ห่อนร้างวรรณกรรม         ประพนธ์ เรืองณรงค์

บทกวี                                       วีระศักดิ์ ยอดระบำ

ปรัชญาเฒ่า เด็กน้อย และหนังสือ              ธัช ธาดา

เพียงนึกเท่านั้นก็เป็นกวี             แรคำ ประโดยคำ

กวี                                            ถนอม ไชยวงศ์แก้ว

เปิดหนังสือ                               เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กรองผกา                                                 ไพวรินทร์ ขาวงาม

ไร้สาระ                                     วัฒน์ วรรลยางกูร

ปณิธานกวี                               อังคาร กัลยาณพงศ์

ขอดวงใจวรรณศิลป์ไม่สิ้นธรรม ชมจันทร์

ถ้อยกวีว่ายฟุ้งทั่ววุ้งฟ้า             โชคชัย บัณฑิต

ข้าคือหนังสือพิมพ์                     ทวีปวร

กวีจะบินวาดแก้ม                     ยังดี วจีจันทร

ฝันร้ายของกวี                           ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ค่ำคืนที่ฉันเขียนบทกวี               พจนาถ พจนาพิทักษ์

คนขายฝัน                                เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

ระหว่างบรรทัด                          ประกาย ปรัชญา

กวีรีแลกซ์                                 มนตรี ศรียงค

กวี-ดั่งสายน้ำ                           โกศล กลมกล่อม

จดจารผ่านสายฝน                   ประเสริฐ จันดำ

เป็นกวี                                      พนม นันทพฤกษ์

นกเขาไฟในผับ                         บัญชา อ่อนดี

ที่เรายิน                                    ไม้หนึ่ง ก.กุนที

เสียงกวี                                    มะเนาะ ยูเด็น

ฝุ่นบนชั้นหนังสือ                       อังคาร จันทาทิพย์

แมวลาย-กวี-ผีเสื้อ                    วันรวี รุ่งแสง

ลงเรือมาเมื่อวาน                       ศิริวร แก้วกาญจน์

กับข้าวของคนหนุ่ม                    โกสินทร์ ขาวงาม

ภาพลักษณ์นักกวีไม่มีชื่อ          สมพงศ์ กรวด

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี               ซะการีย์ยา อมตยา

กวี                                            ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เก้าอี้ไม้                                     กฤตย์ดิศร กรเกศกมล

กวีเขียนกวีด้วยสีใด                   เจริญขวัญ แพรกทอง

ยามกวีเขียนกวี                         พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์

สัมพันธารมณ์                            จิตฯ คัมภีรภาพ

 

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูล : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Rating: 4.9/10 (140 votes cast)

8181 views | add comment1 comment » เข้าระบบ เพื่อแสดงความเห็น
จะเป็นเจ้าของสักเล่ม

By อานายเซีย | 2013-03-16 15:57:22
iconcounter : 4,043,914
ค้นหา »

Username

Password

กรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบ
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

งานเขียนจากสมาชิก

10 ลำดับล่าสุด
เมื่อเขาประกาศลั่นกลองรบ
Posted 2014-03-24 04:53:52 By ปรารภ
34 views | add comment0 comment »
เก็บดอกรัก มาฝากคนทั้งโลก
Posted 2014-02-14 16:46:50 By เธอชื่อ มัทสุรี
102 views | add comment0 comment »
เชิดชูครูไทย...ในคำกาพย์
Posted 2014-01-14 12:03:46 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
135 views | add comment0 comment »
อวยพรชัย....ปีใหม่
Posted 2013-12-27 16:10:52 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
163 views | add comment0 comment »
อาเซียนคำฉันท์
Posted 2013-11-20 16:46:05 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
205 views | add comment1 comment »
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญ ประกวดบทความ "วันอุเมดะ 20 มีนาคม"
Posted 2013-10-14 14:14:47 By กัลยาณี พลับสอาด
317 views | add comment0 comment »
ยังโชคดี..ที่ได้กลับบ้าน
Posted 2013-10-01 13:54:44 By เธอชื่อ มัทสุรี
320 views | add comment0 comment »
พระคุณของแม่
Posted 2013-08-08 15:07:48 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
439 views | add comment1 comment »
เพื่อนเงา
Posted 2013-08-01 19:23:58 By บุญตา บุรีศรี
479 views | add comment1 comment »
บทสดุดีสุนทรภู่คำโคลง
Posted 2013-06-26 20:00:56 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
447 views | add comment0 comment »
ดูทั้งหมด »

รายชื่อคอลัมนิสต์

Mataree คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 164 เรื่อง
กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 107 เรื่อง
คติ มุธุขันธ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 96 เรื่อง
เครือข่ายนักเขียน แห่งประเทศไทย คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 75 เรื่อง
ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 10 เรื่อง
ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 8 เรื่อง
ซะการีย์ยา อมตยา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 17 เรื่อง
นพดล ปรางค์ทอง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 45 เรื่อง
พฤษภา อาทิตย์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 5 เรื่อง
พิสิฐ ภูศรี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
ภฤศ ปฐมทัศน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
มารุต เหล็กเพชร คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 11 เรื่อง
ระวิวรรณ ศรีสยาม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
ราวัฬ ปินดี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 18 เรื่อง
วรวิช ทรัพย์ทวีแสง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิภพ ล้อมเขต คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนวงศา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
อรรคพล สาตุ้ม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 27 เรื่อง
อาคเนย์ ประพันธ์พจน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง